تیم Sohest wood از سال ۹۳ شروع به کار کرده است و روزبه‌روز سعی در پیشرفت و ارتقا کارهای عینک چوبی دست‌ساز کرده‌ است.

محمدحسین صالح سازنده عینک های چوبی در دبیرستان رشته ریاضی رو گذارنده است و بعد وارد دانشگاه هنر اصفهان رشته‌ی مرمت اشیاء تاریخی شده درزمینهٔ ی چوب فعالیت کرده است.

محمدحسین به همراه همسرش فرشته ایمانی که مشوق اصلی برای ادامه این کار هنری است در همان رشته در دانشگاه آشنا شده است.

با تشکیل یک گروه دونفره قوی این کار را ادامه دادند؛ و با توجه به زمینه‌ای که در دانشگاه به تحقیق و مطالعه در مورد چوب انجام می‌داد، در کنارش فریم چوبی می‌ساخت که با برخورد خوب اطرافیان مواجهه شدند و توجه اطرافیان را به خود جلب کرد.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد در ساخت فریم عینک چوبی تمام از متریال همخوان با طبیعت استفاده‌شده حتی لولاهای فریم عینک چوبی هم از جنس فلز نیستند.

درباره ما sohestwood

ما ایده خود را با این عنوان شروع کردیم:

مجسمه‌هایی برای همه. ما ابتدا قصد داشتیم مجسمه‌هایی بسازیم تا اکثر مردم با آن ارتباط برقرار کنند، ارتباطی فراتر از ارتباط چشمی و احساسی. مجسمه‌های که افراد را درگیر آن بکند و یا هرروز یا بخشی از روز با آن سرکار داشته باشند. این شد که ساختن عینک چوبی را با این هدف به روش دست‌ساز شروع کردیم.

در گام اول هدف ما طرح عینک‌هایی بود که برای همه آشنا بوده‌اند. ما در گام دوم طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که از طبیعت الهام گرفته‌اند و همچنین از ابزارهایی که کهن مردمان در ایران و یا در دنیا از آن استفاده کرده‌اند و اینک رو به فراموشی است.

در گام سوم ما طرح‌هایی را کارخواهیم کرد که دوستانمان به ما پیشنهاد می‌دهند و ما به اسم آن‌ها عینک‌ها را ثبت می‌کنیم.

و شاید گام‌هایی فراتر…

ساخت عینک چوبی sohest wood ادامه‌دارند تا به امروز…